Jak komunikovat sám sebe jako svou značku

Komunikace a značka, to jsou moje oblíbená témata, kterými se hodně zabývám a nasávám informace, které kolem těchto témat jsou.

Mojí pozornosti neunikl webinář ženy, které si vážím pro její profesní i lidské vlastnosti a dovednosti. Tou ženou je Jana Merunková, úspěšná podnikatelka, mentorka, koučka a spoluzakladatelka yourchance.

jana 2015 portrét

Téma bylo Moje jméno, moje značka.

Řešila se otázka, co to vlastně je dobré jméno, jak je dobré jméno zejména v podnikání důležité, co pro koho znamená „mít dobré jméno“, co se lidem vybaví, když se řekne vaše jméno.

Naťukla i myšlenku, že dobré jméno souvisí i s dlouhodobými spolupracemi. To je velmi logické, s tím, komu důvěřujete, máte s ním dobré zkušenosti, jeho služby/výrobky jsou pro vás zárukou kvality, profesionality, jinými slovy, jeho jméno pro vás „něco“ znamená, s tím chcete spolupracovat i nadále.

Jak prosté, že?

Jana hodně zmiňovala i téma leadershipu (a to, co to znamená být vůdcem, a to nejen v profesním životě, ale také v osobním – vést rodinu, děti, manželství atd., kdo to vlastně leader je, jaký má vliv atd.). Pokud vás víc tohle téma zajímá, k přečtení doporučuje mimo jiné dvě knihy – 5 úrovní leadershipu od Johna Maxwella a knihu Služebník od Jamese C. Huntera.

Posílit si své dobré jméno jako svou značku můžete pomocí větší a zvýšené aplikace do vašeho života – pokory, chutí pomáhat ostatním, schopností dělat a přijímat rozhodnutí  a odpovědností a v neposlední řadě zdravou dávkou sebevědomí.

Někde jsem dokonce četla, že tyto vlastnosti nejsou vrozené, že nemůžeme říct, že je máme či nemáme, ale dokáže z nich udělat své dovednosti. Tréninkem a pravidelným používáním se stanou součástí našeho charakteru (myslím, že to bylo právě v knize Služebník od J. C. Huntera).

Budování dobrého jména, důvěryhodné značky je běh na dlouhou trať, který se rozhodně vyplatí.

Pokud byste se chtěli nad tématem zamyslet víc, můžete si poslechnout záznam zmiňovaného webináře.