Pár otázek pro: Jana Merunková – nejdůležitější je s dětmi o penězích diskutovat

Janou Merunkovou jsme se poznaly, když jsem jí před lety pozvala na rozhovor do rádia, kde jsem moderovala pořad pro začínající podnikatele. Její aktivity jsou velmi záslužné a v oboru se jim velmi daří. Zabývá se totiž mimo jiné tématem velmi aktuálním, a tím je finanční gramotnost.

Jano, mohla bys trošku přiblížit, co konkrétně děláš a jak bys mohla podnikatelům a majitelům firem být nápomocná? Případně, jak by oni mohli pomoci tobě?
V první řadě chci poděkovat za pozvání k tomuto rozhovoru. Moc se mi líbí tvůj web a příběhy dalších podnikatelů jsou pro mě skvělou inspirací.

Posledních sedm let se hodně věnuji aktivitám v sektoru, kterému se říká neziskový. Ano, negeneruje finanční zisk, ale přínos pro společnost plyne z tohoto sektoru značný. Jsem spoluzakladatelkou a ředitelkou yourchance. To, kde je náš tým stále užitečnější podnikatelům, je práce se zaměstnanci, které školíme v oblasti finanční gramotnosti. Je to služba, která vznikla jako vedlejší produkt projektu Finanční gramotnost do škol, ale je stále žádanější. A čím mohou podnikatelé pomoct nám? Nejvíc asi tím, že mi umožní nechat si představit naše projekty, a když jim to bude dávat smysl, tak nás podpořit. Jsme stále financováni mimo státní příspěvky a fondy EU. Jsme na to hrdí, ale o to víc se jako fundraiser musím snažit, abychom finančně pokryli všechno, co děláme.

Děkuji za pochvalu, moc mě těší, že se ti mé rozhovory líbí. Můžeš, prosím, víc popsat projekt, kde se věnujete finanční gramotnosti? Pro koho je určený?
Finanční gramotnost vnímám jako velmi důležitou už mnoho let. Byl to vlastně jeden z důvodů, proč jsme s kolegyní Gábinou založily yourchance. Na začátku jsme se věnovaly hlavně rozvoji zdravých finančních návyků u dětí v dětských domovech. Po pár měsících se začaly se zájmem o spolupráci ozývat i školy, a tak se z původního záměru vyvinuly dva samostatné projekty. Integrační projekt Začni správně a Finanční gramotnost do škol. Primárně však necílíme na žáky, ale na učitele. Pomáháme jim, aby toto pro život velmi důležité téma uchopili prakticky, aby jen „nekázali od tabule“, ale aktivně zapojovali žáky – a to jak na základních, tak středních školách. Pro žáky samotné máme pak interaktivní soutěž Rozpočti si to!, která za pár týdnů opět startuje.

Co podle tebe patří do základů finanční gramotnosti? Co všechno by měl vědět a znát člověk, o kterém bychom řekli, že je finančně gramotný?
Myslím, že finanční gramotnost je zejména o zdravých návycích v rozhodování o penězích. O tom, že se člověk orientuje v základních pojmech, dokáže si prakticky zhodnotit, co je pro něj a proč v danou chvíli výhodné. Výsledkem je osobní prosperita. Nechci říkat „život bez dluhů“, protože někdy dluh může být velmi chytrý a výhodný. Finančně gramotný člověk je osoba, která má pod kontrolou své výdaje, umí cíleně zvyšovat svou cenu na trhu práce jako zaměstnanec, nebo na trhu obecně jako živnostník pravidelně investuje. Zpočátku třeba do vzdělání, pak do finančních produktů, do nemovitostí nebo do svého podnikání. Jednoduše by se vlastně dalo říct, že je dlouhodobě v plusu.

Co bys poradila rodičům, kteří by chtěli, aby jejich dítě bylo takhle gramotné, co by měli dělat, čím začít? Kde například zjistit víc informací?
Nejdřív bych pochválila každého, kdo své dítě této disciplíně cíleně učí a nenechá tuto odpovědnost jen na škole a na tom, co doma dítě pochytí okoukáváním a odposlechem. Myslím, že téma peněz se adekvátně věku může otevřít s dětmi už v předškolním a raném školním věku. Tady bych doporučila např. komunikační hru Povídačky u kasičky. Spoustu zajímavých materiálů, omalovánek, kvízů, ale i krátkých komentovaných prezentací je volně k dispozici na www.fgdoskol.cz . Nejsou to jen podklady pro učitele. Velkou část materiálů mohou jako inspiraci k diskusi s dítětem nebo dospívajícím potomkem využít i rodiče. Skvělé jsou určitě rodinné deskové hry, soutěže, ale i videa a filmy.

Myslím, že nejdůležitější je s dětmi o penězích diskutovat. Mám zkušenost, že i když některé rodiny neměly v danou chvíli zrovna stabilní finanční zázemí, ale nebály se o tom mluvit, našly samy v materiálech zajímavé podněty. Oblíbenou pomůckou (a zároveň dobře investovanou stokorunou) je podle mě sada publikací „Prima život“. Na několika stránkách si člověk může srovnat životní hodnoty, cíle, finanční souvislosti a naplánovat konkrétní kroky. Vhodná věková hranice pro tohle čtení je asi 15-100 let.

 jana 2015 portrét2Můj web je hlavně o komunikaci, co ty a komunikace? Jak jsi na tom?
Máma mi vždycky říkala, že jsem se narodila s tužkou v ruce. Dlouhá léta jsem opravdu raději komunikovala se světem písemně. Od druhé třídy jsem začala psát básničky a pohádky pro rodinné příslušníky, publikuji od patnácti… Zkoušení u tabule několikrát skončilo kolapsem nebo horečkou, a to i na střední. Ve dvaceti jsem se rozhodla tenhle strach překonat. Pomohlo mi, že jsem při studiu publicistiky začala podnikat. A tam je to víc o schůzkách a prezentacích. No a pak se to zvrhlo. Takové ode zdi ke zdi. Objevila jsem v sobě obrovskou chuť komunikovat naživo. Řadu let přednáším na školách, vedu workshopy, vystupuji na konferencích… Ale psaní je pořád moje srdeční záležitost. Teď kromě pohádek a poezie píšu hlavně žádosti o granty do různých nadací a dopisy podnikatelům, kde jim vysvětluji, proč by měli podporovat aktivity yourchance.

Vzpomeneš si na svoje poprvé, kdy jsi musela promluvit na veřejnosti?
Ano, je to vzpomínka velmi živá. Mluvila jsem asi pro 50 lidí, bylo to na VŠE a měla jsem promluvit o podnikání. Bylo to asi po dvou letech, co jsem stála na vlastních nohou a měla docela dobré výsledky. Pozval mě tam kamarád s tím, že by pro pár lidí mohlo být inspirací mě slyšet. To, co mi neřekl, bylo, že budu asi nejmladší na sále a většina publika budou muži. Teď si tak říkám, co řekl jim, aby přišli :-) Myslela jsem, že neudělám ten potřebný krok přes práh do místnosti. David mě tedy lehce postrčil a zavřel dveře, už se nedalo nic dělat. Polilo mě horko. Po pár větách strach opadl a já zjistila, že když máte co říct, tak je to vlastně zábava. Mluvila jsem o tom, čemu věřím, co mi podnikání dává a proč by měli podnikat oni.

Máš nějakou radu nebo tip, jak rychle překonat trému? Něco, co tobě funguje?
Jednou mi někdo řekl, že mám úplně vydechnout a pomalu se nadechnout. Člověk se zklidní. Já se u toho vždycky ještě krátce modlím za moudrost a správná slova. Ale to asi není rada pro každého.

Co si myslíš, že je pro úspěšné podnikání nejdůležitější?
Podle mě je to několik věcí, a když se to dobře namíchá, tak z toho může úspěšné podnikání vzejít. První je vize – to co mě přesahuje, co zůstane potom, až já v té firmě už nebudu… K čemu bude firma dobrá společnosti. Jako druhý vidím systém – způsob fungování, který lidem umožní využívat jejich talenty a přednosti, díky tomu mít potřebný výkon a být ochotný nést odpovědnost. Samozřejmě ruku v ruce s tím musí jít i potřebné pravomoci, hezky manažersky řečeno kompetence. A jako třetí nezbytnou složku vnímám leadership. Nejen člověka, který stojí v čele, ale všech lidí v týmu. Lidé s vysokou úrovní leadershipu jsou skvělými týmovými hráči, protože neřeší žabomyší války ega proti egu.

Co děláš pro to, abys byla úspěšná?
Snažím se dělat jak nejlépe umím to, čemu věřím. Mě těší, že se můžu podívat na výsledky své práce a říct, stojí to za to; že současně můžu být vděčná za to, že moje rodina dobře funguje, a když se podívám na lidi ve firmě, tak vím, že jsem byla u toho, když rostli jako experti i jako osobnosti. A pak to o tobě jednou někdo řekne… Úspěch nesmí být prvotní motiv.

 Máš nějakou praktickou radu pro podnikatele?
Tu, kterou jsem dostala já před lety: „Najdi leadera a nech to na něm. A když ho nenajdeš, tak ho vychovej.“

Poslední otázka na závěr. Můžeš prozradit, co chystáš do budoucna?
Na osobní úrovni je to hodně cestování. Taky mám v hlavě pár nápadů na nové knížky. Až budou venku, tak ti dám určitě vědět. V yourchance máme Strategii 2020, takže tam nás čeká spousta novinek…  Na budoucnost se prostě těším.

 

Děkuji a přeji, ať se daří.

Zde jsou kontakty pro případné zájemce o spolupráci s Janou:
Jana Merunková, spoluzakladatelka a ředitelka yourchance o.p.s.
Web: www.yourchance.cz
Email: jana@yourchance.cz
LinkedIn
Telefon: 602549310
Facebook: